Dispečerská aplikace

Dispečer vytvoří pomocí této aplikace denní plán na základě seznamu objednávek. Plán je zobrazený na časovém diagramu rozdělený dle jednotlivých vozidel a jejich tras. Trasy a aktuální pozice vozidel jsou zobrazeny na mapě.

Dozvědět se více

Aplikace pro řidiče

Každá doručovací trasa je seřazena dle pořadí pro vyřízení jednotlivých zastávek. Aplikace naviguje řidiče vždy k dalšímu místu doručení. Řidič reportuje aktuální stav doručení tak, aby dispečer mohl ve své aplikaci vidět vždy reálný stav objednávky.

Dozvědět se více
route planning

Automatizace plánování tras – dispečerská aplikace

Aplikace GeoTraxx umožňuje rychlou přípravu denního plánu rozvozu založeného na mapových a navigačních datech Google. Algoritmy zabezpečí, aby byl denní plán reálně vykonatelný, přesný a efektivní. Typ vozidla, jeho maximální kapacita, velikost nákladního prostoru, pracovní doba řidiče a předpokládaná hustota dopravy jsou některé z parametrů použitých při plánování tras.

Plánování tras

Dispečerovi je zobrazen naplánovaný doručovací plán krátce po nahrání seznamu objednávek do systému. Dispečer uvidí očekávaný čas doručení a také čas vykládky. Denní plán může manuálně upravovat.

Optimalizace tras

Dispečer si může také vybrat automatickou optimalizaci tras. Má na výběr optimalizovat dopravu tak aby byl využitý minimální počet vozidel, nebo může práci naplánovat rovnoměrně na všechny dostupní vozidla. Optimalizace pomáhá řidičům být na místě včas, vyhnout se přetížení a minimalizovat dobu strávenou za volantem.

Monitorování vozidel

Pozice jednotlivých zastávek jsou zobrazovány na mapě. Dispečer vidí, v jakém stavu jsou jednotlivé objednávky (ikony na mapě mají různé barvy v závislosti od stavu objednávky). Každá aktivita řidiče je vyznačená jinou barvou (řízení, vykládka, vrácení zpět, atd).

Včasné dodání

Aplikace trasy naplánuje tak, aby řidiči stihli rozvést jednotlivé objednávky na čas. Plánování počítá nejen s předpokládanou hustotou dopravy, ale také s atributy jednotlivých objednávek a řidičů.

Atributy objednávek

Kromě kontaktních informací a dalších informací o objednávce, jsou velmi důležité atributy potřebné k optimalizaci tras. Mezi tyto atributy patří adresa/poloha, velikost (g/m3), časová mezera pro vybavení a další.

Atributy řidičů/vozidel

Mezi velmi důležité informace o řidiči/vozidle patří pracovní doba řidiče, kontaktní informace řidiče, kapacita vozidla (g/m3) a další.

Přeprava – aplikace pro řidiče

Mobilní aplikace GeoTraxx určená pro mobilní zařízení s podporou systému Android poskytuje seznam objednávek seřazených dle naplánovaných tras. Řidič odesílá zpětnou vazbu o vyřízení, co umožňuje monitoring času řízení a vykládky, nebo pozice řidiče v reálném čase. Aplikace umožňuje sběr dalších dat, jako například fotografie, podpisy nebo vyplněné formuláře.

Seznam naplánovaných zastávek

Zastávky jsou zobrazené jako seznam seřazený dle postupnosti na trase. Řidič si je také může zobrazit na mapě. Na základní obrazovce je také možné vidět aktuální stav jednotlivých objednávek: dokončená, probíhající nebo plánovaná.

4_future_task

Detaily objednávky

Detaily objednávky poskytují základní informace jako adresu, požadovaný čas doručení, nebo kontaktní informace příjemců.

task_basket

Možnosti záznamu

Stav jednotlivých objednávek je aktualizovaný v aplikaci. Je také možné přidat data jako například fotografii, nahrávku, nebo vyplnit předdefinovaný formulář. Formuláře může lehce definovat Dispečer nebo Administrátor aplikace.

attachement

Navigace

Aplikace GeoTraxx je propojená s nativní aplikací Google Map, takže řidič má k dispozici pokaždé tu nejlepší trasu.

navigation

GeoTraxx – ostatní funkce

Šablony objednávek

Opakující se objednávky

Podpora pro regiony

Definování vlastních formulářů

Plánování rozvozů

Docházkový systém

Import objednávek

Import zákazníků

Cloud – žádná implementace

Možnost on-premise

Integrace na další systémy

Podpora příloh (pdf, doc,…)